Main page / Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia

Studijní opory pro studenty bakalářského stupně studia

Řešení projektu je již ukončeno.

Cílem projektu bylo vytvořit studijní pomůcky pro vybrané předměty bakalářského studia. Výsledné texty a jiné pomůcky jsou již připraveny ke zveřejní či již byly zveřejněny podle svého charakteru. Vydání těchto výstupů nebylo předmětem projektu, projekt končil jejich finální přípravou k vydání včetně jazykových korektur, popř. grafických prací. Bylo ponecháno na vůli autorů, zda budou připravovat texty k vydání v tištěné nebo elektronické formě. Dále byly připravoveny materiály pro odborné semináře vyučované v anglickém jazyce

Standardní výstupy mají jednu z následujících forem (v projektu je i několik nestandardních výstupů):

  • základní studijní text o rozsahu 10-15 AA pokrývající alespoň 80 % látky předmětu, v případě odborných seminářů v anglickém jazyce 5-8 AA,
  • průvodce samostudiem v rozsahu 5-8 AA (cvičebnice),
  • soubor testových otázek o rozsahu ,
  • soubory prezentací pro přednášky z předmětů.

Doba řešení projektu byla 31 měsíců. Řešení projektu bylo zahájeno k 15.9.2010, projekt ukončeno 31.3.2013. Harmonogram člení dobu řešení projektu do tří fází:

  • Přípravná fáze (15.9.2010-31.12.2010) byla určena ke kritickému zhodnocení stávajícího obsahu předmětů a zejména studijních pomůcek, komparaci s obdobnými předměty a studijními oporami používanými v ČR a zahraničí, návrhu obsahů studijních pomůcek, zhodnocení těchto návrhů externími oponenty a partnery projektu, apod. Součástí této fáze byl výběr zahraniční a tuzemské literatury a její společné pořízení. Tato přípravná fáze se týká pouze základních studijních textů a průvodců samostudiem.
  • Fáze tvorby opor (zpravidla 1.1.2011-31.1.2012 pro základní studijní texty a průvodce studiem, zpravidla v průběhu roku 2011 pro ostatní výstupy) byla vyhrazena k postupnému vytváření jednotlivých opor. Výstupy byly měsíčně odevzdávány společně s výkazem práce za účelem průběžné kontroly a vyplácení odměn.
  • Fáze testování a úprav (1.2.2012-31.3.2013) proběhla pouze u základních studijních textů a průvodů samostudiem. Spočívala v opravách a doplnění textů na základě zkušeností z jejich využití při výuce a jazykových korektur prováděných externí firmou.

Partneři projektu: Regionální hospodářská komora Brno, AUDIT Brno, spol. s r.o.


Uzamčená oblast (nutno se přihlásit do UIS)

Dokumenty vztahujícící se k projektu