Main page / Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty Mendelu v Brně

Příprava studijních opor pro studenty navazujícího magisterského stupně studia Provozně ekonomické fakulty Mendelu v BrněŘešení projektu je již ukončeno.Cílem projektu je vytvořit studijní pomůcky pro vybrané předměty navazujícího magisterského stupně studia. Výsledné texty a jiné pomůcky budou připraveny k publikaci. Vydání těchto výstupů není předmětem projektu, projekt končí jejich finální přípravou k vydání včetně jazykových korektur, popř. grafických prací. Je ponecháno na vůli autorů, zda budou připravovat texty k vydání v tištěné nebo elektronické formě.

Standardní výstupy mají jednu z následujících forem (v projektu je i několik nestandardních výstupů):

  • základní studijní text o rozsahu 10-15 AA pokrývající alespoň 80 % látky předmětu,
  • průvodce samostudiem v rozsahu 5-8 AA (cvičebnice),
  • soubor testových otázek o rozsahu 1200 otázek,
  • soubory prezentací pro přednášky z předmětu s předpokládaným rozsahem 15-25 slidů na jednu přednášku.

Doba řešení projektu je 33 měsíců. Řešení projektu bude zahájeno k 1.7.2009, projekt bude ukončen 31.3.2012. Harmonogram člení dobu řešení projektu do tří fází:

  • Přípravná fáze (1.7.2009-31.12.2009) je určena ke kritickému zhodnocení stávajícího obsahu předmětů a zejména studijních pomůcek, komparaci s obdobnými předměty a studijními oporami používanými v ČR a zahraničí, návrhu obsahů studijních pomůcek, zhodnocení těchto návrhů externími oponenty a partnery projektu, apod. Součástí této fáze je výběr zahraniční a tuzemské literatury a její společné pořízení. Tato přípravná fáze se týká pouze základních studijních textů a je na ni zpravidla vyčleněno 10 hodin měsíčně.
  • Fáze tvorby opor (zpravidla 1.1.2010-31.12.2010 pro základní studijní texty a průvodce studiem, zpravidla v průběhu roku 2011 pro ostatní výstupy) je vyhrazena k postupnému vytváření jednotlivých opor. Výstupy budou měsíčně odevzdávány společně s výkazem práce za účelem průběžné kontroly a vyplácení odměn.
  • Fáze testování a úprav (1.1.2011-31.3.2012) probíhá pouze u základních studijních textů a průvodů samostudiem. Spočívá v opravách a doplnění textů na základě zkušeností z jejich využití při výuce a jazykových korektur prováděných externí firmou.

Dokumenty vztahujícící se k projektu

NameDocument date
Modifications
Attachment
Třetí fáze řešení projektu
13. 12. 2010
13. 12. 2010 20:50:34
  
Výkaz práce
21. 09. 201021. 09. 2010 20:49:03
  
Druhá fáze řešení projektu
17. 01. 2010
19. 08. 2010 21:11:41  
První fáze řešení projektu08. 07. 2009
19. 08. 2010 21:11:41
  
Řídící struktura projektu
08. 07. 2009
19. 08. 2010 21:11:40  
Stručný popis projektu
08. 07. 2009
19. 08. 2010 21:11:40
  
Vykazování pracovních výkonů08. 07. 2009
19. 08. 2010 21:11:40