Main page / Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Obsah projektu: konstituování a provoz sítě zaměřené na spolupráci univerzit dislokovaných v Brně a podniků v Jihomoravském kraji, podporující vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a přibližení vzdělávání a výzkumu potřebám praxe.

Podnikatele v projektu zastupuje Regionální hospodářská komora Brno jako největší hospodářská komora v ČR, jejímž úkolem je zajišťovat integrálně informační toky směřující k podnikatelské sféře. Projekt je zaměřen především na technicky a podnikatelsky zaměřené obory vyučované na VUT v Brně a MENDELU v Brně.

Hlavním přínosem projektu pro tyto univerzity bude jejich přiblížení se dynamicky se vyvíjející řídící, výrobní a obchodní praxi v podnicích. Podnikům pomůže řešit jejich rozvojové problémy s využitím výzkumného potenciálu univerzit a personální problémy podporou přechodu absolventů univerzit do praxe. Funkčnost sítě bude ověřena pilotní realizací pobytů učitelů a praxí studentů.

Doba řešení: 3 roky

Řešitel: VUT v Brně

Partneři projektu: RHK Brno, Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně